WordPress 2.1.3 dan 2.0.10

Ini adalah keluaran sekuriti update untuk cabang WordPress 2.1 dan 2.0. Penting bagi semua pengguna WordPress untuk mengupdate salinan anda ke versi 2.1.3 atau 2.0.10. Antara yang menjadi tumpuan dalam keluaran ini adalah pembetulan isu XSS, XML-RPC dan pendekataan proaktif terhadap keselamatan kod WordPress pada masa hadapan.

Leave a Reply