Perihal

WordPress ialah sebuah sistem penerbitan blog yang menekankan estetika, stardard web, dan kebolehgunaan. WordPress boleh didapati secara percuma. Anda boleh melawat laman web WordPress di http://wordpress.org/

Laman web ini ialah pusat bagi projek penterjemahan WordPress kepada bahasa Melayu. Hasil terjemahan ini boleh dimuat turun dalam bentuk pakej penuh di laman muat turun.

Dikemaskini oleh Mohd Tarmizi dan Safirul Alredha.